ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΜΑΛΑΧΙΑΣ

     

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

                        

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ 
 ΚΕΦ. 1-2: Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ
 ΚΕΦ. 2: ΟΙ ΜΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ
 ΚΕΦ. 3-4: Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ