ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΝΕΕΜΙΑΣ

                          

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΝΕΕΜΙΑΣ 

ΚΕΦ. 1-3: Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΑΞΕΡΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΕΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 3-4: ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ - Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ
ΚΕΦ. 5-6: Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΕΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ - ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΕΜΙΑ - Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ
ΚΕΦ. 7: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
ΚΕΦ. 8-10: ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ - ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΚΕΦ. 11-12: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
ΚΕΦ. 12-13: ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΕΜΙΑ