ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ

     

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

                        

ΟΙ ΘΡΗΝΟΙ ΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑ 
 ΚΕΦ. 1-2: 1ος & 2ος ΘΡΗΝΟΣ
 ΚΕΦ. 3-4: 3ος ΘΡΗΝΟΣ
 ΚΕΦ. 5-6: 4ος & 5ος ΘΡΗΝΟΣ