ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΤΩΒΙΤ

                          

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΤΩΒΙΤ 

ΚΕΦ. 1-3: ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΤΩΒΙΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΡΡΑΣ

ΚΕΦ. 4-6: ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΩΒΙΤ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΩΒΙΑ - ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΤΩΒΙΑ
ΚΕΦ. 7-9: Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΤΩΒΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΑΡΡΑ
ΚΕΦ. 10-11: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΩΒΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΩΒΙΤ
ΚΕΦ. 12-13: Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
ΚΕΦ. 14: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΩΒΙΤ ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΤΩΒΙΑ