Κάτια ΚΟΛΟΒΟΥ

Καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας (ΠΕ05) στο 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής

Αξιολογητής – Κριτής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το έργο της ανάπτυξης των νέων Εγχειριδίων Γαλλικής γλώσσας για το Γυμνάσιο.

Από την εκδήλωση "η ημέρα της Γαλλίας" --> Η πρόσκληση | Παρουσίαση | "La LIBERTE"

 

Νέο!

 

Αναλυτικό Βιογραφικό. !

2ο Γυμνάσιο Καισαριανής | ΝΑΥΣ | Παιδαγωγικό Ινστιτούτο |

 

 "Μαθητικές Διαδρομές" Πολιτιστικό Πρόγραμμα Διαθεματικό Σχέδιο Εργασίας