ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΕΠΠ

 

 

 

 

 

 

Σειρά ασκήσεων Α

1. Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή μετά την εκτέλεση του παρακάτω τμήματος εντολών του αλγορίθμου

red ← “yellow″

yellow ← “red″

blue ← red

Εμφάνισε “yellow″, red, blue

 

2 Τι εμφανίζει ο παρακάτω αλγόριθμος;

Αλγόριθμος Ασκ_2

Α ← 2

Β ← Α + 3^2

Γ ← Α * Β - 3

Εμφάνισε Β, Α, Γ

Α ← (Γ - Α) div 3

Β ← Β mod Α

Γ ← Γ - (Α + Β)

Εμφάνισε Α, Β, Γ

Α ← Γ + Α * Β

Β ← Α mod Γ div 2

Εμφάνισε Α, Β + 3, Γ - 3

Τέλος Ασκ_2

  

3 Να κρίνετε για την ορθότητά τους τις παρακάτω εντολές 

1) Α ← Β ^ 2 + 1.5            10) Α ← 2Γ + 4

2) Α ← “5″                        11) Α2 ← “Τρίτη″

3) Εμφάνισε Τ Β Α             12) υ ← ″βάση * ύψος / 2″

4) Διάβασε α ← 2              13) my_name ← “Ηλίας″

5) α = 4                           14) Διάβασε Α, Β

6) Εκτύπωσε “όνομα: ″, Χ   15) Εμφάνισε (α + 2) * 4

7) α ← α div 3                   16) Α ← “Β″ + 3

8) α * α ← β                     17) Εμφάνισε “Διάβασε″

9) α ← β ← γ                    18) Διάβασε 5

 

4 Ποια είναι τα αποτελέσματα από την εκτέλεση των παρακάτω πράξεων

i. 19 mod 5 - 17 mod 8

ii. 2 * (3 mod 2) + 8 div 5 mod 3

iii. 13 mod 22 div 4

iv. 3^2 + 2* (27 mod (25 mod 7))

v. 15/2 - 3 mod 4 + 3 div 6

 

 

5 Με βάση τις παρακάτω εντολές, να προσδιοριστεί ο τύπος δεδομένων των παρακάτω μεταβλητών:

Α ← 14 div 5

B ← “6″

Γ ← 8.6

Δ ← (Α + 3) / 3

Ε ← Β

Ζ ← Αληθής

Η ← “Αληθής″

Θ ← Α > 4

 

………………………………………………………………………………………………..

 

Σειρά ασκήσεων Β

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1

 

Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει το όνομα , το φύλο και το βαθμό ενός μαθητή και να εμφανίζει  : ΒΑΘΜΟ,  Ο/Η, ΟΝΟΜΑ, «έχει χαρακτηρισμό:»  και μετά  το χαρακτηρισμό «Απορρίπτεται» αν είναι μικρότερος του 9.5, «Σχεδόν Καλά» αν είναι έως και 13, «Καλά» αν είναι έως και 16, «Πολύ καλά» αν είναι έως και 18 και «Άριστα» αν είναι άνω του 18.. Προσοχή ώστε τα άρθρα Ο/Η να αντιστοιχούν στο φύλο

ΠΧ. 17.5  Ο Γιώργος έχει χαρακτηρισμό: Πολύ καλά

 Σημείωση : ( να θεωρηθεί ότι ο βαθμός είναι αριθμός από 0 έως και 20, οι τιμές για το φύλο να είναι Α για άνδρα και Γ για γυναίκα).

 

ΑΣΚΗΣΗ 2

 

Σε ένα κατάστημα αποφασίστηκε λόγω οικονομικού ανταγωνισμού να προσφέρεται έκπτωση στους πελάτες ανάλογα με το ποσό των αγορών και με βάση τον παρακάτω πίνακα

 

Αγορές (Ευρώ.)

Έκπτωση

Μέχρι 100

6%

101 – 300

9%

Άνω των 300

12%

 

Να γραφεί αλγόριθμος που :

α) να διαβάζει το ποσό αγοράς ενός πελάτη

β) να υπολογίζει το ποσό της έκπτωσης που του αναλογεί

γ) να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό που θα πληρωθεί στο κατάστημα καθώς και την έκπτωση που αναλογεί.

 

(Σημείωση : να θεωρηθεί ότι το ποσό αγοράς είναι θετικός αριθμός).

 

ΑΣΚΗΣΗ 3

 

 

1.      Σε ένα εργοστάσιο οι εργαζόμενοι δουλεύουν 40 ώρες ανά εβδομάδα. Αν κάποιος εργαζόμενος δουλέψει υπερωρίες (υπερβεί τις 40 ώρες) πληρώνεται επιπλέον όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

 

‘Ώρες Εργασίας

Ωρομίσθιο

0 ως 40 ώρες

20 Ευρώ/ώρα

41 ως 50 ώρες

30 Ευρώ/ώρα

51 και άνω

45 Ευρώ/ώρα

 

Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τις ώρες εργασίας ενός εργαζόμενου στη διάρκεια μιας εβδομάδας, και υπολογίζει και εμφανίζει τις αποδοχές του.

 

(Σημείωση : να θεωρηθεί ότι οι ώρες εργασίες είναι πάντα θετικός αριθμός).

 

ΑΣΚΗΣΗ 4

 

  1. Το υπουργείο οικονομικών επιβάλλει τέλη κυκλοφορίας στα ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγά οχήματα  (αυτοκίνητα και δίκυκλα) ανάλογα με τον κυβισμό τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

 

Τύπος Οχήματος

Κυβισμός

Τέλος Κυκλοφορίας

Δίκυκλα

Μέχρι 500 cc

50 €

Δίκυκλα

Από 501cc και άνω

100 €

 

 

 

Αυτοκίνητα

Μέχρι 1358 cc

100 €

Αυτοκίνητα

Από 1359 μέχρι 1750 cc

150 €

Αυτοκίνητα

Από 1751 μέχρι 2000 cc

200 €

Αυτοκίνητα

Από 2000cc και άνω

300 €

 

            Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος :

            α) να διαβάζει τον τύπο του οχήματος ( Δ = Δίκυκλο, Α = Αυτοκίνητο ) και τον

κυβισμό του.

            β) να υπολογίζει τα αντίστοιχα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος

            γ) να εμφανίζει το ποσό που αναλογεί

 

            Σημείωση : Να θεωρήσετε θετικό τον αριθμό του κυβισμού

 

ΑΣΚΗΣΗ 5

 

Ένα super market κάνει προσφορές στους κατόχους κάρτας μέλους ανάλογα με τους πόντους που συγκεντρώνουν στις αγορές τους. Για αγορά αξίας 3€ αντιστοιχεί ένας πόντος και μόλις συμπληρωθούν 200 πόντοι τότε γίνεται έκπτωση 6€ στο ποσό αγορών και μηδενίζεται ο αριθμός των πόντων στην κάρτα. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος :

α) διαβάζει το ποσό αγορών σε ευρώ για έναν πελάτη

β) διαβάζει την πληροφορία αν είναι κάτοχος κάρτας μέλους ή όχι

γ) σε περίπτωση που ο πελάτης είναι κάτοχος κάρτας μέλους τότε

     1) να διαβάζει τους πόντους που είναι καταγεγραμμένοι στην κάρτα πριν την συγκεκριμένη αγορά

     2) να υπολογίζει τους πόντους που αντιστοιχούν από τη συγκεκριμένη αγορά

     3) να υπολογίζει το σύνολο των πόντων μετά την  συγκεκριμένη αγορά

     4) να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό που θα πληρώσει καθώς και το σύνολο των πόντων που υπάρχουν στην κάρτα μετά την αγορά

δ) Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει κάρτα να εμφανίζει το ποσό των αγορών που θα πληρώσει

 

Σημείωση : Να θεωρήσετε ότι οι τιμές της μεταβλητής για την κάρτα μέλους «Ναι» ή «Όχι».

 

ΑΣΚΗΣΗ 6

 

Μια τράπεζα εφαρμόζει το πρόγραμμα «Bonus» για τους κατόχους των πιστωτικών καρτών της. Με το πρόγραμμα αυτό ένας πελάτης που ψωνίζει σε  συνεργαζόμενο με τη τράπεζα καταστήμα, «κερδίζει»  ένα ποσό σε Ευρώ,   που είναι  το ποσό αγορών που κάνει  επί ενός ποσοστού το οποίο διαφέρει ανά κατάστημα . Το ποσό αυτό είναι  ποσό επιστροφής.  Ο πελάτης αν θέλει μπορεί να ζητήσει να αφαιρεθεί το bonus-ποσό  αυτό ,  από το ποσό αγοράς που γίνεται εκείνη τη στιγμή, διαφορετικά αθροίζεται σε προηγούμενο συνολικό- bonus, που έχει συγκεντρώσει πριν τη συγκεκριμένη αγορά.

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος :

α)  διαβάζει το ποσό αγοράς , διαβάζει την πληροφορία αν το κατάστημα που γίνεται μια αγορά είναι συνεργαζόμενο με την τράπεζα ( η τιμή είναι αληθής ή ψευδής)

β) σε περίπτωση που το κατάστημα είναι συνεργαζόμενο τότε              

            1) διαβάζει το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει το κατάστημα στο πρόγραμμα

Επιστροφής και υπολογίζει το ποσό bonus που δικαιούται

            2) διαβάζει το συνολικό  bonus που έχει συγκεντρώσει πριν τη συγκεκριμένη αγορά στην κάρτα ο κάτοχος.

            3) διαβάζει μια λογική μεταβλητή «αποφάσισε» και αποθηκεύει σε αυτή την

αντίστοιχη επιθυμία του πελάτη ( η τιμή είναι αληθής για αφαίρεση του ποσού  ή ψευδής , αν θέλει να προστεθεί το Bonus αυτό με τo προηγούμενο συνολικό Bonus.)

            4) υπολογίζει και εκτυπώνει

i) το ποσό που θα πληρωθεί στο κατάστημα

ii) το συνολικό Bonus που απομένει στην πιστωτική κάρτα

γ) σε περίπτωση που το κατάστημα δεν συνεργάζεται με την τράπεζα τότε να εκτυπώνεται το ποσό αγοράς

 

ΑΣΚΗΣΗ 7

Η ΔΕΗ χρεώνει την ηλεκτρική κατανάλωση συμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

Πάγιο 20 ευρώ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Τις πρώτες 200 μονάδες (0-200) προς 0,25 ευρώ / μονάδα0,10 ευρώ / μονάδα

ΦΠΑ 2%

Τις επόμενες 1000 μονάδες προς 0,40 ευρώ / μονάδα

Τις πέρα από 1200 μονάδων προς 0,50 ευρώ / μονάδα

ΦΠΑ 12%

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα να γραφεί ο αλγόριθμος ο οποίος θα υλοποιεί τα

παρακάτω:

Α. θα διαβάζει τις μονάδες κατανάλωσης για την ημερήσια κατανάλωση και τις μονάδες για την νυχτερινή κατανάλωση.

Β. θα υπολογίζει το κόστος κατανάλωσης

Γ.  Θα διαβάζει το είδος της κατανάλωσης (Οι τιμές είναι «οικιακή» ή «Βιομηχανική») οπότε σε περίπτωση οικιακής θα δέχεται τον αριθμό των μελών της οικογένειας και αν είναι πολύτεκνη (>6) θα κάνει έκπτωση συνολική 10%. Αν είναι βιομηχανική θα κάνει έκπτωση 8%

Γ. θα εμφανίζει το τελικό  κόστος κατανάλωσης.

 

…………………………………………………………………………………………….

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ- ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Ερωτήσεις Σωστού- Λάθους

·         Στη δομή απλής επιλογής μία εντολή μπορεί να μην εκτελεστεί ποτέ

·         Η δομή ακολουθίας εκτελείται όταν είναι αληθής μία συνθήκη

·         Στη δομή επιλογής η μία ομάδα εντολών εκτελείται εφόσον ισχύει μία συνθήκη

·         Μετά το αν στη δομή επιλογής γράφεται η συνθήκη

·         Οι εντολές της δεύτερης ομάδας στη δομή σύνθετης επιλογής γράφονται μετά τη λέξη τότε  και πριν από τη λέξη αλλιώς

·         Από τις εντολές της ομάδας εντολών στην σύνθετη δομή επιλογής εκτελείται μόνο η πρώτη

·         Στην απλή δομή επιλογής εκτελείται και δεύτερη ομάδα εντολών…….

·         Κάθε εντολή στη δομή πολλαπλής επιλογής μπορεί να αντικατασταθεί από μια σειρά  εντολών απλής επιλογής

·         Οι δομές πολλαπλών επιλογών εφαρμόζονται στα προβλήματα όπου πάντοτε λαμβάνεται η  ίδια απόφαση

 

……………………………………………………………………………………………..

 

Ερωτήσεις Συμπλήρωσης Κενού

 

·         Στη δομή ................................οι εντολές εκτελούνται η μία μετά την άλλη, μία φορά η  καθεμιά.

·         Όταν σε κάποιο σημείο του ψευδοκώδικα είναι απαραίτητο να ληφθεί απόφαση αν θα εκτελεστεί η επόμενη εντολή, χρησιμοποιείται η δομή……………….

·         Η εντολή σύνθετης επιλογής χρησιμοποιεί τέσσερις βοηθητικές λέξεις: αν, τότε, αλλιώς  και…………

·         Όταν η εντολή μιας δομής επιλογής περιέχεται σε μία άλλη εντολή δομής επιλογής, τότε η  Δομή  λέγεται ……….Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασμένη
καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις αιτιολογώντας  την απάντησή σας.

1. Η σύζευξη δυο ή περισσότερων λογικών συνθηκών είναι αληθής όταν μία ή

 περισσότερες είναι αληθής

2. Για τη διάζευξη χρησιμοποιούμε το λογικό τελεστή ή

3. Η πρόταση (χ>0 ή χ<=0) είναι πάντα αληθής

4. Η πρόταση Σ1 ή (όχι Σ1) είναι πάντα αληθής

5. Στη δομή ακολουθίας μια εντολή μπορεί να εκτελεστεί πολλές φορές

6. Η ομάδα εντολών που περιέχεται σε μια δομή επιλογής μπορεί να μην εκτελεστεί

7. Στο διάγραμμα ροής το σχήμα του ρόμβου δηλώνει το τέλος ενός αλγόριθμου

8. Η συνθήκη που ελέγχεται σε μια δομή επιλογής μπορεί να πάρει περισσότερες από 2

διαφορετικές τιμές

 

…………………………………………………………………………………….

 

Να υπολογίσετε τις τιμές των παρακάτω σύνθετων συνθηκών

 

1. ΣΙ ΚΑΙ Σ2 Η΄ ΟΧΙΣ3

2. Σ1 ΚΑΙ (ΟΧΙ Σ2) ΚΑΙ Σ3 ΚΑΙ (ΟΧΙ Σ4)

3. Σ4 Η΄ Σ2 ΚΑΙ (Σ1Ή Σ3) ,

όταν Σ1=ΑΛΗΘΗΣ, Σ2= ΨΕΥΔΗΣ, Σ3= ΑΛΗΘΗΣ, Σ4=ΨΕΥΔΗΣ

 

 

 

Πάνω