Λόντος Ανδρέας
Λόντος Ανδρέας


 
Αγωνιστής και πολιτικός της Επανάστασης του 1821. Πρόκριτος της Βοστίτσας (Αίγιο) και μυημένος στη Φιλική Εταιρεία, ύψωσε τη σημαία του Αγώνα στις 23 Μαρτίου 1821 στην πόλη του. Μέλος του αγγλόφιλου κόμματος συμμετείχε στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και αργότερα διετέλεσε υπουργός Στρατιωτικών και Εσωτερικών. Αυτοκτόνησε το 1846.


Επάνω | Κάτω | Κορυφή | Τέλος