Ρήγας Βελεστινλής ή Φεραίος
Ρήγας Βελεστινλής ή Φεραίος


 
Πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης, καταγόμενος από το Βελεστίνο της Μαγνησίας. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στη Ζαγορά και στη συνέχεια έφυγε στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί μετέβη στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και τη Βιέννη, όπου και επιδόθηκε στη μετάφραση έργων από τα γαλλικά και τα γερμανικά, όπως ήταν το "Φυσικής Απάνθισμα" και ο "Ηθικός Τρίπους", με σκοπό να μεταφέρει το πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης και του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στους Έλληνες. Επηρεασμένος από το Γαλλικό Διαφωτισμό συνέθεσε τα επαναστατικά του έργα "Θούριος", "Σύνταγμα", και προχώρησε στην έκδοση της περίφημης "Χάρτας" του, πάνω στην οποία αποτυπωνόταν η ελληνική ιστορία. Οραματιζόταν την ίδρυση μιας Διαβαλκανικής Συνομοσπονδίας με κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο. Τα επαναστατικά του σχέδια προδόθηκαν στους Αυστριακούς, οι οποίοι, αφού τον συνέλαβαν, τον παρέδωσαν στους Τούρκους μαζί με τους συντρόφους του. Οι Τούρκοι τον στραγγάλισαν κοντά στο Βελιγράδι το 1798.


Επάνω | Κάτω | Κορυφή | Τέλος