Ολύμπιος Γεωργάκης
Ολύμπιος Γεωργάκης


 
Αρματολός του Ολύμπου, ο οποίος μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και τέθηκε επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες όταν ξέσπασε το κίνημα του Α.Υψηλάντη. Μετά την αποτυχία του εγχειρήματος και την ήττα στο Δραγατσάνι κατέφυγε στη Μονή Σέκου όπου και περικυκλώθηκε από ισχυρές τουρκικές δυνάμεις. Προτίμησε να ανατινάξει την πυριτιδαποθήκη παρά να παραδοθεί.


Επάνω | Κάτω | Κορυφή | Τέλος