Φαρμάκης Ιωάννης
Φαρμάκης Ιωάννης


 
Αρματολός καταγόμενος από τη Δυτική Μακεδονία. Έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας το 1818 και ορίστηκε απόστολος στη Μακεδονία και τη Θράκη. Μαζί με το Γεωργάκη Ολύμπιο πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην Επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, και μετά την αποτυχία της κατέφυγε στη Μονή Σέκου. Παραδόθηκε στους Τούρκους και αποκεφαλίστηκε έπειτα από βασανιστήρια.


Επάνω | Κάτω | Κορυφή | Τέλος