Νικόλαος Α΄, τσάρος της Ρωσίας
Νικόλαος Α΄, τσάρος της Ρωσίας


 
Τσάρος της Ρωσίας από το 1825, διαδέχτηκε στο θρόνο τον αδελφό του Αλέξανδρο. Επονομάστηκε ο Σιδηρούς Τσάρος για την απολυταρχία του. Σε πρωτοβουλία του οφείλεται η υπογραφή μαζί με την Αγγλία του Πρωτοκόλλου της Πετρούπολης (Απρίλιος 1826), του πρώτου διπλωματικού κειμένου που αναγνώριζε το δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοδιάθεση. Στη διάρκεια της βασιλείας του έκανε πολλούς πολέμους. Ένας από αυτούς εναντίον της Τουρκίας (1828-1829) έληξε με την υπογραφή της Συνθήκης της Αδριανούπολης, με την οποία οι Τούρκοι δέχτηκαν τη δημιουργία ελληνικού κράτους. Πέθανε στη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου.


Επάνω | Κάτω | Κορυφή | Τέλος