Όθων
Όθων


 
Ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος μετά τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1832-1862). Δευτερότοκος γιος του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄, εκλέχθηκε από τις Τρεις Μεγάλες Δυνάμεις ηγεμόνας της Ελλάδας. Ήλθε στο Ναύπλιο το 1833 και επειδή ήταν ανήλικος, την εξουσία αρχικά άσκησε το συμβούλιο Αντιβασιλείας. Η αυταρχικότητά του οδήγησε στην Επανάσταση της Γ΄ Σεπτεμβρίου 1843 και στην ψήφιση του Συντάγματος το 1844. Παρά την ψήφιση συνταγματικού Χάρτη, εξακολούθησε να κυβερνά με συνεχείς παρεμβάσεις στην πολιτική ζωή του τόπου. Η απολυταρχική του στάση σε συνδυασμό με την αποτυχία της Θεσσαλικής Επανάστασης είχε ως συνέπεια την έξωσή του το 1862.


Επάνω | Κάτω | Κορυφή | Τέλος