Λεοπόλδος του Σαξ Κόμπουργκ
Λεοπόλδος του Σαξ Κόμπουργκ


 
Βασιλιάς των Βέλγων από το 1831. Το 1830 του προσφέρθηκε το Στέμμα της Ελλάδος από τις Τρεις Μεγάλες Δυνάμεις και στην αρχή το αποδέχτηκε. Σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα, φοβούμενος ότι η κατάσταση που επικρατούσε τότε στη χώρα δύσκολα θα μπορούσε να εξομαλυνθεί, αποποιήθηκε τον ελληνικό θρόνο.


Επάνω | Κάτω | Κορυφή | Τέλος