Τσαμαδός Αναστάσιος
Τσαμαδός Αναστάσιος


 
Υδραίος ναυμάχος του 1821. Ασχολήθηκε με την ναυτιλία και απόκτησε το 1819 το πλοίο "Αρης", με το οποίο συμμετείχε στις ναυτικές επιχειρήσεις του Αγώνα. Τον Απρίλιο του 1825 προσπάθησε να βοηθήσει το Μαυροκορδάτο και τον Σανταρόζα στην οχύρωση της Σφακτηρίας. Στη μάχη που ακολούθησε βρήκε ηρωικό θάνατο.


Επάνω | Κάτω | Κορυφή | Τέλος