Μαχμούτ ο Β΄, σουλτάνος
Μαχμούτ ο Β΄, σουλτάνος


 
Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά την Ελληνική Επανάσταση. Προσπάθησε να κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως ήταν άτολμες και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το 1826 ήλθε σε σύγκρουση με τους Γενίτσαρους και τους διέλυσε, αλλά αποδυνάμωσε έτσι τη στρατιωτική ισχύ της αυτοκρατορίας. Πιεζόμενος από την αποτυχία του να αντιμετωπίσει τη ρωσική προέλαση αναγκάστηκε να αποδεχτεί την ελληνική ανεξαρτησία.


Επάνω | Κάτω | Κορυφή | Τέλος