Πλαπούτας Δημήτριος
Πλαπούτας Δημήτριος


 
Ενας από τους πιο σημαντικούς αγωνιστές του Αγώνα. Μυήθηκε στην Φιική Εταιρεία το 1818. Ήταν ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή του στη νικηφόρα για τους Έλληνες μάζη του Βαλτετσίου. Σπουδαία επίσης ήταν και η συμμετοχή του στην πολιορκία της Τριπολιτσάς. Ο Πλαπούτας, που ήταν το δεξί χέρι του Κολοκοτρώνη, στη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου για καθαρά προσωπικούς λόγους αντιπολιτεύθηκε τον Γέρο του Μοριά. Επανήλθε όμως κοντά του και από τότε τον ακολούθησε πιστά στις μάχες αλλά και στους διωγμούς που υπέστη ο Κολοκοτρώνης από την Αντιβασιλεία.


Επάνω | Κάτω | Κορυφή | Τέλος