ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Μετά την απόφαση των Ελλήνων για την ίδρυση ελληνικού κράτους -με τη Διακήρυξη της Επιδαύρου τον Ιανουάριο του 1822- δεν καθιερώθηκε εθνικός ύμνος ούτε από το Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος ούτε από άλλη κρατική πράξη. Το ίδιο συνέβη και επί κυβερνήσεως Ιωάννη Καποδίστρια. Από το 1833 όμως, με την έλευση του Όθωνα, ίσχυσε ως εθνικός ύμνος ο αντίστοιχος βαυαρικός, μεταφρασμένος στα ελληνικά. Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Δ.Σολωμού είχε ήδη μελοποιηθεί από το Νικ.Μάντζαρο κατά το χρονικό διάστημα 1828-30 στην Κέρκυρα και είχε καταστεί άσμα ιδιαίτερα αγαπητό στα Επτάνησα. Το 1844 και το 1861 μελοποιήθηκε εκ νέου, για να χρησιμοποιηθεί ως εμβατήριο. Το 1865, ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ σε περιοδεία του στα Επτάνησα άκουσε την πρώτη μελοποίηση και με βασιλικό διάταγμα το έργο των δύο καλλιτεχνών χαρακτηρίστηκε "επίσημον εθνικόν άσμα" και παιανιζόταν στις παρατάξεις του Βασιλικού Ναυτικού και από τα ξένα πλοία, όταν απέδιδαν τιμές στο βασιλιά ή την εθνική σημαία. Έτσι καθιερώθηκε, χωρίς καμία ιδιαίτερη νομική διάταξη, ως εθνικός ύμνος. Η πρώτη έκδοσή του πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το 1873.

Διαβάστε ολόκληρο τον 'Εθνικό Ύμνο