ΤΑ ΟΠΛΑ

Καρυοφύλλι: Το όνομά του προέρχεται από το εργοστάσιο παραγωγής όπλων Carlo e figlio της Βενετίας, όπου κατασκευαζόταν, και όχι από τον εγχάρακτο διάκοσμο με φύλλο καρυάς. Πρόκειται για μακρύκανο όπλο, εμπροσθογεμές, που χρησιμοποιήθηκε στις χώρες της Ανατολής από τις αρχές του 18ου αιώνα. Είχε στολισμένο κοντάκι, ενώ αποτέλεσε το τιμημένο όπλο των Κλεφτών και των αγωνιστών της Επανάστασης -γι΄ αυτό και τραγουδήθηκε από τη λαϊκή μούσα.

Γιαταγάνι (τουρκ. Yatagan): Πλατιά και καμπυλωτή προς το μέρος της αιχμής μάχαιρα ή σπάθη που χρησιμοποιήθηκε από τους Αραβες και τους Τούρκους. Η χρήση του γενικεύτηκε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και αποτέλεσε απαραίτητο εξάρτημα του οπλισμού των Ελλήνων αγωνιστών.

Πιστόλα ή Μπιστόλα: Κοντόκανο όπλο που χρησιμοποιήθηκε κατά την Επανάσταση από τους αγωνιστές μαζί με το καρυοφύλλι και το γιαταγάνι. Ήταν μονόκανη. Υπήρχαν όμως και δίκανες, που τις έλεγαν διμούτσουνες.