"Σκέψις Μακρυγιάννη

Ζοφόρος Βουλής

Οι Σημαίες της Ελευθερίας

Αθανάσιος Διάκος

"Ο Αγώνας στο Αιγαίο"

Φιλική Εταιρεία

Αγωνιστές του 21

Μεσολόγγι

Πίνακες Π. Ζωγράφου

Χίος 1822

Αγία Λαύρα ("Ο Ορκος")