Σταυρόλεξο

  
Κάνε κλικ σε έναν αριθμό για να δεις τον ορισμό. Συμπλήρωσε την απάντηση στο κενό πλαίσιο και πάτα "Εισαγωγή απάντησης". Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο, κατόπιν κάνε κλικ στον "Έλεγχο απάντησης" για να ελέγξεις τις απαντήσεις. Εάν δυσκολεύεσαι κάνε κλικ στη "Βοήθεια" για να πάρεις βοήθεια ένα γράμμα (Πατώντας "Βοήθεια" αφαιρούνται μονάδες από την τελική βαθμολογία).
   1     2           
               
  3               
4               5    
6                 
               
        7         
  8        9         
               
    10        11       
               
        12         
               
  13               

Οριζόντια:

1. Υπάρχουν διάφοροι τύποι και μας βοηθάει να τυπώνουμε τις πληροφορίες που επιλέγουμε.
3. Επιστήμη που εξετάζει και τον αποτελεσματικό τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
6. Απο τις πιο σημαντικές συσκευές εισόδου.
9. Αυτές οι συσκευές μας επιτρέπουν να εισάγουμε στοιχεία στον υπολογιστή.
10. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε από την επεξεργασία των δεδομένων.
12. Με τις συσκεύες ... παίρνουμε πληροφορίες από τον υπολογιστή.
13. Ένα σύνολο από διαφορετικά μέρη που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συνεργάζονται ώστε να επιτευχθεί ένας κοινός σκοπός.

Κάθετα:

2. Μας βοηθάει να επεξεργαστούμε στοιχεία με ταχύτητα.
4. Μετά από κατάλληλη ... των δεδομένων προκύπτουν οι κατάλληλες πληροφορίες.
5. Όλα τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του υπολογιστή αποτελούν το ...
7. Τα γνωστά στοιχεία σε ένα πρόβλημα.
8. Βρήκες σε κάποιο περιοδικό μια φωτογραφία του αγαπημένου σου τραγουδιστή. Ποια μονάδα του υπολογιστή θα χρησιμοποιούσες για να την εισάγεις στον υπολογιστή σου;
11. Μια από τις σημαντικότερες συσκευές εξόδου.