Ιστορία του σχολείου μας

Επειδή, κατά κοινή ομολογία, η σχολική κοινότητα λειτουργεί ως μικρογραφία της κοινωνίας και η μνήμη ως ένα είδος επιβεβαίωσης του παρόντος, θεωρήσαμε σκόπιμο να περισώσουμε, για λόγους συναισθηματικούς και πρακτικούς, ιστορικό και αρχειακό υλικό αλλά και στοιχεία από τις δραστηριότητες της δικής μας σχολικής μονάδας, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Είναι αλήθεια ότι για τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του σχολείου η έρευνα συνάντησε αρκετές δυσκολίες, λόγω έλλειψης υλικού και περιορισμένων πηγών. Η συμβολή, όμως, της καθηγήτριας του ....... μας κας ............. στάθηκε ουσιαστική, καθότι κατάφερε να συγκεντρώσει και να καταγράψει σημαντικό μέρος της ιστορίας του ................... από το......................., μαζί με την πνευματική προσφορά του στη ζωή του τόπου μας, μέσα από τις ποικίλες εκδηλώσεις που πραγματοποίησε, αλλά για τις οποίες, δυστυχώς, ελάχιστα στοιχεία διασώθηκαν.

Η ανωτέρω εργασία, η οποία έχει καταχωρηθεί, συμπληρώθηκε από τους φιλολόγους του σχολείου μας, με την προσθήκη και αξιοποίηση πλούσιου υλικού, που είχαν στη διάθεσή τους, για το χρονικό διάστημα 2003 έως σήμερα και καταχωρήθηκε στις επιμέρους δραστηριότητες.

Έτσι, παρά τις επιφυλάξεις μας για τυχόν παραλείψεις, βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε ένα «έργο» φτιαγμένο με το μεράκι, τη θέληση και τη γνώση, όχι απλών θεατών, αλλά ανθρώπων-εκπαιδευτικών που συμμετείχαν ενεργά στα δρώμενα του σχολείου.