Το κορόιδο

Στόχος

Οπτικοκινητική αντίληψη, συντονισμός, συνεργασία.

Σενάριο

Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο και ένα στέκεται στο κέντρο του. Με το σύνθημα του δασκάλου, πετούν τη μπάλα, ενώ το παιδί που είναι στο κέντρο προσπαθεί να την κλέψει. Αν τα καταφέρει, αλλάζουν θέσεις με αυτόν που πέταξε τη μπάλα.

Παραλλαγή

Το παιχνίδι μπορεί να γίνει χτυπώντας τη μπάλα με τα πόδια.

Α΄- ΣΤ΄ Τάξη

Γεωργία Κολιοπούλου
Νικόλαος Τριπόδης