ΓΥΜΝΑΣΙΟ


Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥPliroforiki Gymnasio

Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα 11-17 Οκτωβρίου 2014 – Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΠρογραμματισμούΑΡΧΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ