Γ΄ Τάξη

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Τα ζώα ? Ζώα της αυλής, του δάσους, της θάλασσας, της λίμνης και του ποταμού Τα ζώα ? Ζώα της αυλής, του δάσους, της θάλασσας, της λίμνης και του ποταμού

hot!
Filesize: 244.05 kB
Downloads: 2473

Της Τσόχα Ν.

Το σενάριο εντάσσεται στις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Γλώσσας, Τ.Π.Ε, Αισθητική Αγωγή και Μουσική 

Οι μαθητές μαθαίνουν:

  • να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν βασικά κατοικίδια ζώα, ζώα που ζουν στα δάση, στη θάλασσα και στο γλυκό νερό, κυρίως στις λίμνες και στα ποτάμια
  • να ταξινομούν ζώα με κριτήριο τον τρόπο αναπαραγωγής τους.
  • να γράφουν ορθογραφημένα το όνομα των ζώων που αναγνωρίζουν.

Ισοδύναμα Κλάσματα Ισοδύναμα Κλάσματα

hot!
Filesize: 355.22 kB
Downloads: 991

της Βέρας Σαμαρέντση στα πλαίσια Επιμόρφωσης Β' επιπέδου στις Τ.Π.Ε

 Το σενάριο εντάσσεται στις γνωστικές περιοχές τωνΜαθηματικών, της Αισθητικής Αγωγής και των Τ.Π.Ε

Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό γραφικών γενικής χρήσης Relevation Natural Art καθώς και το λογισμικό του Π.Ι  "Μαθηματικά Γ' - Δ' Δημοτικού". Οι δραστηριοτήτες που εμπλέκονται ενισχύουν την αποσαφήνιση, τη βαθύερη κατανόηση της έννοιας των κλασμάτων μέσω της διαδικασίας οπτικοποίησης και πολλαλής αναπαράστασης αυτών.

Επίλυση προβλημάτων Γ΄& Δ΄ Δημοτικού (3/3) Επίλυση προβλημάτων Γ΄& Δ΄ Δημοτικού (3/3)

hot!
Filesize: 460.5 kB
Downloads: 1273

του Σπύρου Ψαθά
Τρεις παρουσιάσεις με στρατηγικές λύσης προβλημάτων και ? πολύ προβληματισμό

3η παρουσίαση

Επίλυση προβλημάτων Γ΄& Δ΄ Δημοτικού (2/3) Επίλυση προβλημάτων Γ΄& Δ΄ Δημοτικού (2/3)

hot!
Filesize: 454 kB
Downloads: 1379

του Σπύρου Ψαθά
Τρεις παρουσιάσεις με στρατηγικές λύσης προβλημάτων και ? πολύ προβληματισμό

2η παρουσίαση

Επίλυση προβλημάτων Γ΄& Δ΄ Δημοτικού (1/3) Επίλυση προβλημάτων Γ΄& Δ΄ Δημοτικού (1/3)

hot!
Filesize: 1.78 MB
Downloads: 1374

του Σπύρου Ψαθά
Τρεις παρουσιάσεις με στρατηγικές λύσης προβλημάτων και ? πολύ προβληματισμό

1η παρουσίαση