18Αύγουστος2022

Στ΄ Τάξη

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

Το ηλιακό μας σύστημα Το ηλιακό μας σύστημα

hot!
Filesize: 458.5 kB
Downloads: 1327

Του Ευστράτιου Αραμπατζή

Γεωγραφία Στ΄ τάξης
Διαθεματικά συνδέεται με την Ιστορία, τα Μαθηματικά, την Αισθητική Αγωγή, τη Θεατρική Αγωγή, την Πληροφορική

Σχέδιο εργασίας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος της Μείζονος Επιμόρφωσης

Διδασκαλία παραγράφου στο μάθημα της Γεωγραφίας Διδασκαλία παραγράφου στο μάθημα της Γεωγραφίας

hot!
Filesize: 772.5 kB
Downloads: 1239

Εμμανουήλ Τυρέλης
Θεοδώρα Χασάπη

Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας

hot!
Filesize: 1.16 MB
Downloads: 965

Του Τάσου Παπά

Φυσικά Στ΄ τάξης
Ένα σενάριο, για να μπορέσουν να διακρίνουν οι μαθητές τις πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη, επισημαίνοντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
Περιλαμβάονται, για διευκόλυνση, και χωριστά τα Φύλλα Εργασίας σε εκτυπώσιμη μορφή.

Σχέδιο εργασίας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος της Μείζονος Επιμόρφωσης

Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών

hot!
Filesize: 2.36 MB
Downloads: 843

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας με θέμα «Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 137493/Γ2/6-11-2009).

Σε αυτήν την εργασία θα αναλυθεί η πορεία ανάπτυξης ψηφιακής σχολικής εφημερίδας με ομαδοσυνεργατικό τρόπο από παιδιά της Στ΄Δημοτικού. Χρησιμοποιηθήκαν οι γνωστότερες υπηρεσίες του Web 2.0 όπως wiki, chat, αλλά και λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης σε συνδυασμό με παιγνιώδεις εφαρμογές σε flash, ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν με τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και να καλλιεργήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.

Διαθέσιμο στον υπερσύνδεσμο http://www.ekped.gr/praktika10/das.htm