21Οκτώβριος2021

 33ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ)

Τμήμα Δ1 ? Μάρτιος 2012
Εκπαιδευτικός: Χρήστος Σαμαντζόπουλος