21Οκτώβριος2021

33ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης  ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Τμήμα Δ1 ? Μάρτιος 2012

Εκπαιδευτικός: Χρήστος Σαμαντζόπουλος 

 Πολλές φορές, έπειτα από μια βροχή, θα έχει τύχει να παρατηρήσουμε να καθρεφτίζονται στο νερό διάφορες εικόνες: δέντρα, αυτοκίνητα, σπίτια, ακόμα κι εμείς οι ίδιοι! Οι καθρεφτισμοί αυτοί λέγονται αντανακλάσεις. Τέτοιες μπορούμε να δούμε στην ήρεμη επιφάνεια μιας λίμνης ή μιας θάλασσας. Το είδωλό μας στον καθρέφτη δεν είναι παρά μια ακόμα αντανάκλαση.