Το Περιοδικό μας, τεύχος 14

Ανακαλύπτουμε την ιστορία των νομισμάτων

Από τον Χρήστο Σαμαντζόπουλο