Επιστροφή "Ενδοσχολική Επιμόρφωση"

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Τι είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία;

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι η πιο δημοφιλής από τις υπηρεσίες του Internet. Είναι μια μορφή επικοινωνίας η οποία επιτρέπει στους χρήστες του διαδικτύου που έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση να στείλουν ένα μήνυμα σε άλλους χρήστες, με τρόπο που μοιάζει με αυτόν του κλασικού ταχυδρομείου. Κάθε μήνυμα χαρακτηρίζεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα, το περιεχόμενο ( που μπορεί να είναι απλό κείμενο, εικόνα, επισυναπτόμενο αρχείο κ.ά.) και την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη. Τα μηνύματα σας δεν έρχονται απευθείας στον υπολογιστή σας, αλλά μεταφέρονται και φυλάσσονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομικό κουτί του φορέα που σας εξυπηρετεί.

Τι χρειάζεται για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία e-mail;

1. Έναν λογαριασμό  e-mail ( e-mail account). Οι διευθύνσεις e-mail αποτελούνται από δύο μέρη που χωρίζονται μεταξύ τους με το σύμβολο @, το οποίο διαβάζεται '' at ''. Το πρώτο μέρος υποδηλώνει την ταυτότητα του χρήστη και το δεύτερο το όνομα του δικτύου στο οποίο βρίσκεται το ταχυδρομικό κουτί του συγκεκριμένου χρήστη.

π.χ. akossyv@de.sch.gr

   kossyva@the.forthnet.gr

2. Ένα πρόγραμμα e-mail client, όπως το Microsoft Outlook.

  Εικόνα 1 

                                      

 Η εφαρμογή αποτελείται από δύο παράθυρα. Στο αριστερό υπάρχουν φάκελοι ( Εισερχόμενα, Απεσταλμένα, ….) που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη οργάνωση των μηνυμάτων και στο δεξί υπάρχουν τα μηνύματα που βρίσκονται στον επιλεγμένο φάκελο.

 

Αποστολή μηνύματος

 Για να στείλετε ένα μήνυμα  επιλέξτε από το μενού «Αρχείο», «Δημιουργία» και «Μήνυμα Αλληλογραφίας»

Εικόνα 2  

 Στην οθόνη ανοίγει ένα καινούργιο παράθυρο

Εικόνα 3 

 

ΠΡΟΣ... Η Διεύθυνση του παραλήπτη
Κοιν.... Κοινοποιούμε το μήνυμα μας σε κάποιον άλλο ή κάποιους άλλους
Θέμα Περιγράφουμε το Θέμα του μηνύματος μας
Αποστολή  Αφού γράψετε το μήνυμα σας, επιλέγετε την "Αποστολή"

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας μπορείτε να αποθηκεύσετε στο Βιβλίο Διευθύνσεων τις διευθύνσεις που χρησιμοποιείται συχνά ώστε να μη χρειάζεται να τις γράφετε συνεχώς. 

ΛΗΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Όταν έχετε κάποιο μήνυμα αυτό τοποθετείται πάντοτε στο φάκελο Εισερχόμενα ( Εικόνα 1) Επομένως  για να δείτε τα μηνύματα πρέπει να ανοίξετε το φάκελο αυτό. Στη συνέχεια για να διαβάσετε το μήνυμα αρκεί να κάνετε διπλό κλικ επάνω του.

  Εικόνα 4 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4 στο επάνω τμήμα υπάρχουν τα στοιχεία ταυτότητας ( αποστολέας, ημερομηνία αποστολής κλπ. ), ενώ στο δεύτερο τμήμα υπάρχει το ίδιο το μήνυμα. Αφού διαβάσετε το μήνυμα μπορείτε να το κλείσετε, να απαντήσετε ή να το στείλετε σε τρίτους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

  Ταχύτητα. Ένα μήνυμα e-mail μπορεί να φτάσει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε λίγα λεπτά.

Οικονομία. Με ένα μήνυμα μπορούμε να στείλουμε μεγάλο αριθμό πληροφοριών σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, χωρίς ιδιαίτερο κόστος.

Επιστροφή "Ενδοσχολική Επιμόρφωση"