Εγχειρίδια για τον Εκπαιδευτικό


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΝΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Σειρά εκδόσεων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 • Ελληνική ιστορία , τόμος α΄, Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, Θ. ΒερεΜΗΣ, Ι. ΠαννΟπουλος, Σ. ΖουμπΑκη, Ελ. Ζύμη, Θ. ΙωΑννου, Α. ΜαστραπΑς
 • Ελληνική ιστορία , τόμος β΄, Βυζάντιο και ελληνισμός, Χ. Γάσπαρης, Ν. Νικολούδης, Β. Πεννα
 • Ελληνική ιστορία, τόμος γ΄, Νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία 
 • Τέχνες Ι: Ελληνικές, Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, τόμος α΄ (2 αντίτυπα), Προϊστορική και Κλασσική Τέχνη, Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΠΛΑΝΤΖΟΣ, Κ. ΣΟΥΕΡΕΦ 
 • Τέχνες Ι: Ελληνικές, Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, τόμος β΄, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, ΤΖ. ΑΛΜΠΑΝΗ 
 • Τέχνες Ι: Ελληνικές, Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, τόμος γ΄ (2 αντίτυπα), Νεότερη και Σύγχρονη Τέχνη, Ν. ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ, Α. ΚΩΤΙΔΗΣ 
 • Τέχνες Ι: Ελληνικές, Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, τόμος δ΄, Ιστορία της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, Δ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
 • Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και Χορού, τόμος α΄, Διαλεκτικού Συσχετισμοί-Θεωρία της Ελληνικής Μουσικής, ΣΤ. ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ, Ν. ΓΡΑΨΑΣ, Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ. ΛΕΚΚΑΣ, Κ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ 
 • Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και Χορού, τόμος β (2 αντίτυπα), Ελληνική Μουσική Πράξη: Αρχαίοι και Μέσοι Χρόνοι, Λ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, Δ. ΛΕΚΚΑΣ, Ν. ΜΑΛΙΑΡΑΣ, Ν. ΜΑΜΑΛΗΣ, Θ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Κ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ, Κ. ΡΩΜΑΝΟΥ 
 • Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και Χορού, τόμος γ΄ (2 αντίτυπα), Ελληνική Μουσική Πράξη: Λαϊκή Παράδοση-Νεότεροι Χρόνοι, Ν. ΓΡΑΨΑΣ, Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Μ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, Λ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Δ. ΛΕΚΚΑΣ, Ν. ΛΟΥΝΤΖΗΣ, Γ. ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗΣ, Θ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
 • Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα έως και τα Μεταβυζαντινά Χρόνια, τόμος α΄, Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα, Α. ΜΗΛΙΟΣ, Ν. ΜΠΙΡΓΑΛΙΑΣ, ΕΛ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ, Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 • Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα έως και τα Μεταβυζαντινά Χρόνια, τόμος β΄, Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στον Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Κόσμο, Σ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, Α. ΚΥΡΚΙΝΗ-ΚΟΥΤΟΥΛΑ, Ν. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Β. ΠΕΝΝΑ 
 • Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι Νεότεροι Χρόνοι , τόμος γ΄, Λαϊκή Φιλολογία, Δ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ, Μ.Δ. ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ, Μ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
 • Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία, τόμος α΄ (2 αντίτυπα), Αρχαϊκή και Κλασική Περίοδος, Ε. ΑΛΕΞΙΟΥ, Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Β. ΒΕΡΤΟΥΔΑΚΗΣ, Μ.Ι. ΠΟΣΗ, Δ. ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ, Θ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΤΣΑΜΑΚΗΣ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 • Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη: από την Αρχαιότητα έως τον 20ό Αιώνα, τόμος α΄, Η Ελληνική Φιλοσοφία από την Αρχαιότητα έως τον 20ό Αιώνα, Α. ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ, Η. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Π. ΔΗΜΑΣ, Γ. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ, Π. ΘΑΝΑΣΑΣ, Κ. ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ, Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ, Π. ΚΟΝΤΟΣ, Χ. ΜΠΑΛΛΑ, Β. ΠΟΛΙΤΗΣ, Σ. ΡΑΓΚΟΣ, Β. ΤΣΟΥΝΑ 
 • Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη: από την Αρχαιότητα έως τον 20ό Αιώνα, τόμος β, Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο και στον Νεότερο Ελληνισμό, Γ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ, Δ. ΔΙΑΛΕΤΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
 • Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία, τόμος α΄, Αρχαϊκή και Κλασική Περίοδος, Ε. ΑΛΕΞΙΟΥ, Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Β. ΒΕΡΤΟΥΔΑΚΗΣ, Μ.Ι. ΓΙΟΣΗ, Δ. ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ, Θ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 • Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία, τόμος β΄ ( 3 αντίτυπα), Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Περίοδος, Β. ΒΕΡΤΟΥΔΑΚΗΣ, Ε. ΗΛΙΑΔΟΥ, Γ. ΛΕΝΤΑΚΗΣ, Φ. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ, Α. ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ, ΣΤ. ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ, Β. ΦΥΝΤΙΚΟΓΛΟΥ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 • Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία, τόμος γ΄, Βυζαντινή Περίοδος, ΤΡ. ΠΑΝΝΟΥ, Γ. ΔΑΝΕΖΗΣ, Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Γ. ΜΩΥΣΕΙΔΟΥ, Μ. ΠΕΤΤΑ 
 • Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας), Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία (19ος και 20ος αιώνας) Εγχειρίδιο Μελέτης (2 αντίτυπα), Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, Α. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ, Ε. ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ, Τ. ΚΑΓΙΑΛΗΣ, Κ. ΚΩΣΤΙΟΥ, Δ. ΜΕΝΤΗ, Ν. ΡΟΤΖΩΚΟΣ 
 • Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας), Ανθολόγιο Νεοελληνικών και Λογοτεχνικών Κειμένων 
 • Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας 
 • Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο, α΄ τόμος, Ιστορική Διαδρομή της Αρχαιολογίας, Ορισμός, Αντικείμενο, Βασικές Αρχές, Κλάδοι και Προβληματική, ΑΛ. ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ, Ε. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ, Κ. ΣΜΠΟΝΙΑΣ 
 • Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο, β΄ τόμος (2 αντίτυπα), Κύρια Αρχαιολογικά Πεδία στον Ελληνικό Χώρο και η Πολιτισμική Αξία τους, Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Δ. ΠΛΑΝΤΖΟΣ, Μ. ΠΥΡΓΑΚΗ 
 • Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο, γ τόμος, Μουσειολογία, Μέριμνα για τις Αρχαιότητες, Α. ΓΚΑΖΗ, Τ. ΝΟΥΣΙΑ 
 • Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, Ο Δραματικός Λόγος από τον Αισχύλο ως τον Μέναδρο 
 • Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, Ανθολόγια Αποσπασμάτων Δραματικού Λόγου και Ποιητικής Τέχνης 
 • Νεοελληνικό θέατρο (1600-1940)-Κινηματογράφος, α΄ τόμος, Το νεότερο θέατρο μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Β. ΠΟΥΧΕΡ 
 • Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940), β΄ τόμος, Ο Ελληνικός Κινηματογράφος, Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ε.Α. ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ, Β. ΚΟΛΟΒΟΣ 
 • Ελληνισμός της Διασπορά, α΄ τόμος, Ιστορική Αναδρομή. Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις, ΣΤ. ΒΟΓΑΖΙΑΝΟΣ-ΡΟΫ, Ε. ΖΥΜΗ, Ι. ΚΟΝΔΥΛΗ, Α. ΚΟΝΤΗΣ, Α. ΠΑΥΛΑΚΗΣ, Γ. ΣΙΑΜΠΟΣ, Β. ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ, Ρ. ΦΑΚΙΟΛΑΣ 
 • Ελληνισμός της Διασπορά, β΄ τόμος, Ο Ελληνισμός της Διασποράς στην Ευρώπη, ΚΛ. ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ, ΑΝΤ. ΚΟΝΤΗΣ, Λ. ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ, D. MINNITI-ΓΚΩΝΙΑ, Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΔΟΝ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Μ. ΡΟΥΣΟΥ 
 • Ο Ελληνισμός της Διασποράς, γ΄ τόμος, Ο Ελληνισμός της Διασποράς στις Υπερπόντιες Χώρες, Αφρική και Μέση Ανατολή, ΓΚ. ΕΛ ΤΑΧΙΡ, Δ. ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ, Α. ΚΟΝΤΗΣ, ΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΕΥ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, Σ. ΡΟΥΣΣΟΣ, Μ. ΤΟΜΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΗ, Β. ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ, Ρ. ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ, Ρ. ΦΑΚΙΟΛΑΣ 
 • Γλωσσική Ανάπτυξη, β΄ τόμος, Γλώσσα και Γραμματισμός στο Κοινωνικό Πλαίσιο 
 • Γλωσσική Ανάπτυξη, Εγχειρίδιο Μελέτης 
 • Η Γεωγραφία Έχει Σημασία!, D. MASSEY, J. ALLEN 
 • Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης, Εγχειρίδιο Μελέτης, Λ.ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ, Π. ΣΚΛΙΑΣ 
 • Ιστορική Γεωγραφία της Ευρώπης, α΄τόμος, Από τους κλασικούς πολιτισμούς στον Μεσαίωνα, N.J.G POUNDS
 • Ιστορική Γεωγραφία της Ευρώοης, β΄ τόμος, Η μοντέρνα Ευρώπην, N.J.G POUNDS 
 • Γενική Ιστορία της Ευρώπης, α΄ τόμος, Γενική Ιστορία της Ευρώπης από τον 6ο έως τον 18ο αιώνα,Κ. ΡΑΠΤΗΣ 
 • Γενική Ιστορία της Ευρώπης, β΄ τόμος, Γενική Ιστορία της Ευρώπης κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα, Κ. ΡΑΠΤΗΣ 
 • Συνείδηση και κοινωνία, Ο Αναπροσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Σκέψης 1890-1930, H. STUART HUGHES 
 • Η εκκλησία σε μια εποχή επανάστασης, A. VIDLER
 • Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη, α΄ τόμος, Η Ιστορία και η θεωρία των Επιστημών κατά τον Μεσαίωνα, Μ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ 
 • Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη, β΄ τόμος, Η Επιστημονική Επανάσταση και η Φιλοσοφική θεωρία της Επιστήμης. Ακμή και Υπέρβαση του Θετικισμού, Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ 
 • Δύο θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Εγχειρίδιο Μελέτης, Γ. ΓΚΟΤΣΗΣ, Α. ΣΥΡΙΑΤΟΥ 
 • Ειδικά θέματα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, α΄ τόμος, Η θέση του Βέμπερ για την Προτεσταντική Ηθική της Εργασίας, Σ. ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ
 • Ειδικά θέματα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, β΄ τόμος, Φιλελεύθερος Ριζοσπαστισμός και Επαναστατικά Κινήματα κατά τον ΙΘ΄αιώνα, Γ. ΜΟΛΥΒΑΣ 
 • Ειδικά θέματα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, γ΄τόμος, Αποικίες και Ανταγωνισμοί, Μ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
 • Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα, Εγχειρίδιο Μελέτης,  
 • Ευρωπαϊκά Ιδεολογικά Ρεύματα κατά το β΄μισό του 20ού αιώνα και τη Μετα-σοβιετική Περίοδο-Δημιουργία και Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, α΄ τόμος, Εισαγωγή στη Μελέτη των Πολιτικών Ιδεολογιών, Εγχειρίδιο Μελέτης, ΣΠ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ 
 • Ευρωπαϊκά Ιδεολογικά Ρεύματα κατά το β΄μισό του 20ού αιώνα και τη Μετα-σοβιετική Περίοδο-Δημιουργία και Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, β? τόμος, Δημιουργία και Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Εγχειρίδιο Μελέτης, Κ. ΛΑΒΔΑΣ 
 • Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος, α΄ τόμος, Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος: Συγκλίσεις και αποκλίσεις, Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
 • Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος, β΄ τόμος, Αναγέννηση και Ουμανισμός, Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ 
 • Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος, γ΄ τόμος, Μεταρρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση, Γ. ΓΚΟΤΣΗΣ 
 • Φιλοσοφία στην Ευρώπη, α΄ τόμος, Η φιλοσοφία στην Ευρώπη από τον 6ο έως τον 16ο Αιώνα, Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
 • Φιλοσοφία στην Ευρώπη, β΄ τόμος, Η εποχή του Διαφωτισμού (17ος-18ος αιώνας), Γ. ΜΟΛΥΒΑΣ 
 • Φιλοσοφία στην Ευρώπη, γ΄ τόμος, Νεότερα και σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα (19ος-20ος αιώνας), Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ 
 • Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης, Κ. ΓΑΓΑΝΑΚΗΣ 
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, α΄ τόμος, Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας. Από τον 6ο έως τις αρχές του 18ου αιώνα, Γ. ΒΑΡΣΟΣ 
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, β΄ τόμος, Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας. Από τις αρχές του 18ου έως τον 20ο αιώνα, Γ. ΓΚΟΤΣΗ, Δ. ΠΡΟΒΑΤΑ 
 • Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη, α΄ τόμος, Εικαστικές Τέχνες στην Ευρώπη από τον Μεσαίωνα ως τον 18ο Αιώνα, ΤΖ. ΑΛΜΠΑΝΗ, Μ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ 
 • Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη, β΄ τόμος, Εικαστικές Τέχνες στην Ευρώπη από τον Μεσαίωνα ως τον 18ο ως τον 20ο αιώνα, Μ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Β. ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ 
 • Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη, γ΄ τόμος, Η Μουσική στην Ευρώπη, Ν. ΜΑΜΑΛΗΣ

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Αναλυτικά προγράμματα και εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Elliot W. Eisner, Λευκωσία 2000
 • Αθηνά Κακούρη, Δήμος Πατρέων
 • Οι Απαρχές της Δυτικής Επιστήμης, Η φιλοσοφική, θρησκευτική και θεσμική θεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Παράδοσης, 600π.χ.-1450 μ.Χ., Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ
 • Η γοητεία των παραμυθιών, μια ψυχαναλυτική προσέγγιση, Μπρούνο Μπετελχαϊμ, Εκδ. Γλάρος
 • Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης, Άνθρωποι, βιβλία, μία ιστορία, Εκδ. Ελευθερουδάκη