Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο μαθητών στο Διαδίκτυο διέπεται από συγκεκριμένες αρχές. Συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο. Θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες τόσο για την ανάρτηση στους Ιστότοπους των Σχολείων όσο και σ' αυτόν των Πολιτιστικών Θεμάτων.

http://www.etwinning.gr/support/general/401--video-