Φιλοσοφία για Παιδιά

Η "Φιλοσοφία για Παιδιά" είναι ένα φιλοσοφικό-παιδαγωγικό κίνημα που ξεκίνησε από την Αμερική κατά τη δεκαετία του 1970. Το κίνημα υποστηρίζει ότι η φιλοσοφία είναι μια δραστηριότητα (και όχι ένα σύνολο θεωριών ή δεδομένων) που μπορεί και πρέπει να ασκείται από τα παιδιά 4-12 ετών ως ερευνητική, διαλογική και κριτική διαδικασία.

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να συντονίζεται από τη δασκάλα ή τον δάσκαλο, να παίρνει αφορμή από κάποιο παραμύθι, αφήγημα, ποίημα ή άλλο καλλιτέχνημα, να δομείται με ερωτήματα διατυπωμένα από τα ίδια τα παιδιά και να προχωρεί ερευνητικά με εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες συνεδρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους παρακάτω υπερσύνδεσμους:

  1. Το Κίνημα "Φιλοσοφία για Παιδιά".
  2. «Εγώ κυρία δε συμφωνώ!»: Η αξιοποίηση παραμυθιών για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (.pdf, 171KB). Από τις κ. Ρένια Γασπαράτου & κ. Μαρία Καμπεζά, Λέκτορες στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών.