Εγκρίσεις και βεβαιώσεις Πολιτιστικών Προγραμμάτων

Βεβαιώσεις Πολιτιστικών Προγραμμάτων 2015-2016


Δημοτικά

Βεβαιώσεις Υπευθύνων (1)

Βεβαιώσεις Υπευθύνων (2)

Βεβαιώσεις Υπευθύνων με δίκτυο

Βεβαιώσεις Συνεργατών

Βεβαιώσεις Συνεργατών με δίκτυο

 

Νηπιαγωγεία

Βεβαιώσεις Υπευθύνων

Βεβαιώσεις ΣυνεργατώνΒεβαιώσεις Υλοποίησης Πολιτιστικών Προγραμμάτων 2014-2015

 

Ακολουθήστε τους συνδέσμους για να εκτυπώσετε τις βεβαιώσεις υλοποίησης των πολιτιστικών προγραμμάτων σχ. Έτους 2014-15.

Οι σύνδεσμοι αφορούν τις εξής κατηγορίες βεβαιώσεων για δημοτικά και νηπιαγωγεία αντίστοιχα.

 • Υπεύθυνοι
 • Υπεύθυνοι σε δίκτυο
 • Συνεργάτες
 • Συνεργάτες σε δίκτυο

Μπορείτε να αναζητάτε (Ctrl+F) το όνομά σας με κεφαλαία στο περιεχόμενο του κάθε συνδέσμου και να εκτυπώνετε μόνο τη δική σας βεβαίωση ορίζοντας τη σελίδα που αναγράφεται στο πάνω μέρος του αρχείου στον εκτυπωτή σας.

Η βεβαίωση σφραγίζεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από το Διευθυντή του σχολείου που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα.

Σε περίπτωση λάθους τυπογραφικού ή άλλου ή μη ανεύρεσης της βεβαίωσής σας, αφού ελέγξετε το αρχείο με τις εκκρεμότητες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων έως τις 10 Ιουλίου που ολοκληρώνει τις εργασίες του ή από την 1η Σεπτέμβρη.

 1. Βεβαιώσεις Υπευθύνων για Δημοτικά Σχολεία.
 2. Βεβαιώσεις Υπευθύνων για Δημοτικά Σχολεία με συμμετοχή σε Πολιτιστικά Δίκτυα.
 3. Βεβαιώσεις Συνεργατών για Δημοτικά Σχολεία.
 4. Βεβαιώσεις Συνεργατών για Δημοτικά Σχολείο με συμμετοχή σε Πολιτιστικά Δίκτυα.
 5. Βεβαιώσεις Υπευθύνων για Νηπιαγωγεία.
 6. Βεβαιώσεις Υπευθύνων για Νηπιαγωγεία με συμμετοχή σε Πολιτιστικά Δίκτυα.
 7. Βεβαιώσεις Συνεργατών για Νηπιαγωγεία.
 8. Βεβαιώσεις Συνεργατών για Νηπιαγωγεία με συμμετοχή σε Πολιτιστικά Δίκτυα.

Για τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στον παρακάτω σύνδεσμο δεν έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις λόγω διάφορων εκκρεμοτήτων. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Τμήμα.

Πολιτιστικά Προγράμματα με Εκκρεμότητες.

 

 

 

Εγκρίσεις Πολιτιστικών Προγραμμάτων 2014-15

 

Παρακαλώ εκτυπώστε τις εγκρίσεις της σχολικής σας μονάδας και διατηρήστε αυτές στο αρχείο του σχολείου.

Υπενθυμίζεται ότι η έγκριση εκδίδεται στο όνομα του υπεύθυνου.

Σε περιπτώσεις που ο υπεύθυνος μεταβλήθηκε μετά την 31/10/14, η έγκριση παραμένει στο όνομά του.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση απευθυνθείτε στο Τμήμα Πολιτιστικών.

  1. Εγκρίσεις Δημοτικών Σχολείων.
  2. Εγκρίσεις Νηπιαγωγείων.

 

 

 

Βεβαιώσεις Υλοποίησης Πολιτιστικών Προγραμμάτων Σχολικού Έτους 2013-2014

 

Οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν πολιτιστικά προγράμματα κατά το σχολ. έτος 2013-14 θα πρέπει να εκτυπώνουν τη βεβαίωση που τους αφορά και να τη σφραγίζουν στη Σχολική Μονάδα που τα υλοποίησαν ή στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης.

Oι εκπαιδευτικοί που δεν υπέβαλαν παραδοτέο, δε θα βρουν σχετική βεβαίωση. Αυτά τα προγράμματα έχουν καταγραφεί ως μη υλοποιημένα.

Δημοτικά Σχολεία:

 1. Βεβαιώσεις υλοποίησης υπεύθυνων συμμετεχόντων σε δίκτυο.
 2. Βεβαιώσεις υλοποίησης υπεύθυνων μη συμμετεχόντων σε δίκτυο.
 3. Βεβαιώσεις υλοποίησης συνεργατών συμμετεχόντων σε δίκτυο.
 4. Βεβαιώσεις υλοποίησης συνεργατών μη συμμετεχόντων σε δίκτυο.

Νηπιαγωγεία:

  1. Βεβαιώσεις υλοποίησης υπεύθυνων συμμετεχόντων σε δίκτυο.
  2. Βεβαιώσεις υλοποίησης υπεύθυνων μη συμμετεχόντων σε δίκτυο.
  3. Βεβαιώσεις υλοποίησης συνεργατών συμμετεχόντων σε δίκτυο.
  4. Βεβαιώσεις υλοποίησης συνεργατών μη συμμετεχόντων σε δίκτυο.