Ψηφιακή Τράπεζα Πολιτιστικών Προγραμμάτων

Το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας στην προσπάθειά του να συνδράμει στη διαρκή ανάγκη των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, αυτοβελτίωση, επαγγελματική ανάπτυξη δημιούργησε την ακόλουθη Ψηφιακή Τράπεζα Καλών Πρακτικών. Καλύπτει μεγάλος εύρος της θεματολογίας και της μεθοδολογίας των πολιτιστικών προγραμμάτων και θα βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία εμπλουτισμού.

Η δημιουργία αυτής της ψηφιακής τράπεζας δε θα ήταν δυνατή χωρίς τη συνδρομή εκλεκτών συναδέλφων που με έμπνευση και επιστημονικότητα υλοποίησαν πολιτιστικά προγράμματα κατά το σχολικό έτος 2012-2013 και παρείχαν την άδεια για την ανάρτηση της εργασίας τους.

Ευχαριστώ τον καθένα προσωπικά γιατί υπηρέτησαν για άλλη μια φορά θεμελιώδεις αρχές των πολιτιστικών προγραμμάτων: την ανταλλαγή ιδεών, τη συνεργασία, την εξωστρέφεια.

Θέλω να πιστεύω ότι οι χρήστες της τράπεζας θα διαχειριστούν ορθά και σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας το περιεχόμενό της: ως πηγή ιδεών, στην οποία θα πρέπει να αναφερθούν σε περίπτωση αναδημοσίευσης.

Καλή περιήγηση,

Η υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων

Α/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Δρ. Ανδρεάννα Κουφού

 

Ψηφιακή Τράπεζα Πολιτιστικών Προγραμμάτων Ψηφιακή Τράπεζα Πολιτιστικών Προγραμμάτων - Δημοτικό Ψηφιακή Τράπεζα Πολιτιστικών Προγραμμάτων - Νηπιαγωγείο Image Map

Η ιδέα, η μεθολογία συλλογής και ανάλυσης του υλικού, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της Ψηφιακής Τράπεζας Πολιτιστικών Προγραμμάτων είναι μέρος της μεταδιδακτορικής έρευνας της υπεύθυνης του Τμήματος Πολιτιστικών, Δρ Ανδρεάννας Κουφού.