Επιστροφή

Το πείραμα διπλής σχισμής του Young

Εφαρμογή που απεικονίζει το πείραμα διπλής σχισμής του Young. Ακτίνα φωτός προσπίπτει σε ένα πέτασμα με δύο σχισμές. Σαν αποτέλεσμα αυτού, κροσσοί συμβολής δημιουργούνται στην οθόνη που απεικονίζεται. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλει την απόσταση ανάμεσα στις σχισμές, την απόσταση πετάσματος - οθόνης και το μήκος κύματος του φωτός.

Τα μεγέθη στο applet δεν είναι σε κλίμακα

Σύροντας με το ποντίκι αλλάζει το σημείο θέασης

Κάνοντας κλικ με το ποντίκι οπουδήποτε αλλάζει η αρχή των αξόνων

 

Επιμέλεια: Αθ. Κουτσονικόλας