ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

Πασχαλινό σταυρόλεξο

Οι ορισμοί εμφανίζονται πατώντας στον αντίστοιχο αριθμό.
       1   2          
     3             
4    5                
                
6                  
                
    7              
   8        9         
                
10          11          
                
                
     12             
         13         

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Το βράδυ της Μ. Παρασκευής γίνεται η ........του Επιταφείου
6. Ψάλλονται την Ανάσταση αυτά τα τροπάρια
8. Το απόγευμα της Μ. Τετάρτης τελείται στις εκκλησίες το .......
10. Το φώναξε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό
11. Η Κυριακή πριν το Πάσχα ονομάζεται Κυριακή των........
12. Το τροπάριο της Κασσιανής ψάλλεται τη Μεγάλη .......
13. Για αυτήν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο

ΚΑΘΕΤΑ

2. Υπάρχει και Μεγάλη........
3. Η Κυριακή μετά το Πάσχα ονομάζεται Κυριακή του .........
4. Έπρεπε να γίνει για να σωθούμε
5. Είναι ο Θεός
7. Το Πάσχα σπάμε τα κόκκνα .....
9. Λέγεται και Βαπτιστής και Πρόδρομος