1.Ενέργειες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Ανασυγκρότηση σχολικού συμβουλίου

Αναφορά ανάληψης καθηκόντων προισταμένου

Ενέργειες έναρξη έντυπα

Καταμερισμός αρμοδιοτήτων – Κατανομή τάξεων

Κατανομή νηπίων ανα ηλικία

Κλείσιμο βιβλίων

Ορισμός ημέρας συνεργασίας

Παράδοση παραλαβή του Νηπιαγωγείου

Σύμβαση καθαρίστριας

Σύνταξη πίνακα εγγραφέντων νηπίων

Σύνταξη προγραμμάτων

Υπεύθυνες δηλώσεις γονέων

Υποβολή δικαιολογητικών