ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Φράσεις που χρησιμοποιούμε και σήμερα!

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, πατώντας το αντίστοιχο αγγλικό ερωτηματικό.