1ο Γενικό Λύκειο Χανίων                                  Σχολικό έτος 2016-2017

Εξεταστέα ύλη προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

Α΄ τάξης

Β΄ τάξης

Γ΄ τάξης

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

Γλώσσα

Αρχαία Ελληνικά

Αρχαία Ελληνικά

Λογοτεχνία

Γλώσσα

Γλώσσα

Ιστορία

Λογοτεχνία

Λογοτεχνία

Στατιστική

Ιστορία

Ιστορία

Ιστ. Κοιν. Επιστ.

Άλγεβρα

Άλγεβρα

Αγγλικά

Γεωμετρία

Γεωμετρία

Αρχαία πρ.

Φυσική

Φυσική

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Ιστορία πρ.

Βιολογία

Βιολογία

Κοινωνιολογία

Αγγλικά

Αγγλικά

Λογοτεχνία πρ.

Πολιτική Παιδεία

Πολιτική Παιδεία

Μαθηματικά πρ.

Θεατρολογία

Γερμανικά

Φυσική πρ.

Διαχ. Φυσικών πόρων

Αρχές Φιλοσοφίας

Χημεία

Πληροφορική

Αρχ. Επιστ. ΗΥ

Βιολογία

 

Αρχαία πρ.

Βιολογία πρ

 

Βασικές αρχές ΚΕ

ΑΕΠΠ

 

Μαθηματικά πρ.

ΑΟΘ

 

Φυσική πρ.

ΑΟΔΕΥ

 

 

Σχέδιο Γραμμικό

 

 

Σχέδιο Ελεύθερο