Πάτρα

30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ISSN 1792-1511

Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (Φ30.2/9448/7-11-2011) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Α.Π.:122225/Γ2/25-10-2011)