ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ - ΚΣΕ ΚΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΕΝΑΡΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ιστότοπος  υποστήριξης Β΄ Επιπέδου

Επιμορφούμενος: Μουζίνας Απόστολος

Περίοδος επιμόρφωσης: Φεβρουάριος - Ιούνιος 2011