Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
MAYΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

Αρχική σελίδα
Αρχαιολογία των σπηλαίων
Μια περιπέτεια στη χώρα της Ουτοπίας
Εκπαιδευτική εκδρομή στο Αρχ. Μουσείο Ηρακλείου
Εμπέδωση γνώσεων μετά την εκπαιδευτική εκδρομή
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1

Επώνυμο :

Μαυρογιάννη

1.2

Όνομα :

Αριστέα

1.3

Πατρώνυμο :

Γεώργιος

1.4

Μητρώνυμο :

Ελένη

1.5

Τόπος γέννησης :

Ηράκλειο Κρήτης

1.6

Διεύθυνση :

Ισαύρων 36, Καμίνια, 713 03 Ηράκλειο Κρήτης

1.7

Τηλέφωνο :

281O – 259 162

1.8

Κινητό τηλέφωνο :

6973 – 328218

2.

ΣΠΟΥΔΕΣ

2.1

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση :

2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου.

Αποφοίτηση την 1η Ιουλίου 1986.

Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου : Άριστα (19 2/10)

2.2

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση :

Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας (κατεύ-θυνση Αρχαιολογίας) της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις 26/7/91.

Βαθμός Πτυχίου : Λίαν Καλώς (7,90).

Η εισαγωγή στην προαναφερθείσα Σχολή έγινε έπειτα από επιτυχείς Πανελλαδικές Εξετάσεις, τον Ιούνιο του 1987.

2.3

Μεταπτυχιακές Σπουδές :

Δίπλωμα διετούς κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών κλάδου Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Φιλοσοφι-κής Σχολής του Α.Π.Θ., στις 17/2/95.

Εισηγητής καθηγητής : Γ. Χ. Χουρμουζιάδης.

Βαθμός Διπλώματος : Άριστα (10).

3.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

3.1

Αγγλικά :

ΠτυχίοFirst Certificate in English”, Dec. 1985, University of Cambridge, Grade A.

3.2

Γερμανικά :

Πτυχίο “Zertifikat Deutsch als Fremdsprache”, 10/6/85, Goethe Institut, Prädikat Gut.

4.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

4.1

Πανεπιστημιακές :

- Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της στοάς.

- Η έννοια του “Στυλ” στην Ιστορία της Τέχνης.

- Η σχέση των Ανακτόρων με τα Ιερά Κορυφής στη μινωική Κρήτη.

- Οι νεολιθικές ταφές στην Ελλάδα: τα ανασκαφικά δεδομένα.

4.2

Μεταπτυχιακές :

4.2.1

Κύρια :

Η Κρήτη από τη Νεολιθική στην εποχή του Χαλκού: το πρόβλημα της μετάβασης.

4.2.2

Δευτερεύουσες :

- Οι χορηγοί των τεχνών στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη.

- Μικρογραφίες χειρογράφων με σκηνές από τον οικονομικό βίο των Βυζαντινών.

5.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

5.1

Επαγγελματική χρήση των προγραμμάτων της Microsoft (Word, Excel, Internet Explorer 5) από το 1996.

5.2

Σεμινάριο για το INTERNET στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

5.3

Σεμινάριο 400 ωρών με τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» με ενότητες WIN 2000 – WORD 2000 – EXCEL 2000 – POWERPOINT 2000 – ACCESS 2000 – ΔΙΚΤΥΩΣΗ – INTERNETFRONT PAGEVISUAL BASIC – ΓΛΩΣΣΑ C++ - MULTIMEDIA (Δεκέμβριος 2001-Απρίλιος 2002)

5.4

Πιστοποίηση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών του Υπουργείου Παιδείας σε: WINDOWSWORDEXCEL POWERPOINTINTERNET (2005)

6.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

6.1

Ως αρχαιολόγος

6.1.1

Εξάμηνη σύμβαση στην ΚΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων από 1/7–31/12/92.

6.1.2

Εργασία στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρήτης από 1/3 – 31/7/95 στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» που αφορά την “Διατήρηση, Τεκμηρίωση και Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρήτης” και τη δημιουργία ενός Άτλαντα Αρχαιοτήτων της Κρήτης, με χρήση μεθόδων γεωγραφικών συστημάτων (GPS, GIS), αρχαιομαγνητικών διασκοπήσεων και αεροφωτο-γραφιών.

6.1.3

Εργασία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από 1/8–31/12/95 στα πλαίσια του προαναφερθέντος Ερευνητικού Έργου «ΔΑΙΔΑΛΟΣ».

6.1.4

Εργασία στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρήτης από 1/1–3/4/96 στα πλαίσια των Ερευνητικών ‘Έργων «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και «ΠΕΝΕΔ» του ΕΠΕΤ ΙΙ.

6.1.5

Εργασία στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας–Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού από 1/7–8/8/96 για την ανασκαφή του σπηλαίου Αγίας Τριάδας Βοιωτίας.

6.2

Ως φιλόλογος

6.2.1

Εισηγήτρια στα Π.Ε.Κ. Λασιθίου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Νεοελληνική Γραμματεία» (Β΄τρίμηνο– Φεβρουάριος 1997).

6.2.2

Εισηγήτρια στα Π.Ε.Κ. Ηρακλείου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Έκφραση – Έκθεση Λυκείου» (Β΄τρίμηνο – Μάρτιος 1997).

6.2.3

Ωρομίσθια φιλόλογος στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, (13/3–23/03/1997).

6.2.4

Αναπληρώτρια φιλόλογος στο 6ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (24/03–30/06/1997).

6.2.5

Φιλόλογος στον φροντιστηριακό οργανισμό «Ορίζοντες» (1997 - 2002).

6.2.6

Πρόσθετη διδακτική στήριξη στο 6ο Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου και στο Λύκειο Αλικαρνασσού κατά το διδακτικό έτος 2002-3.

6.2.7

Ενισχυτική διδασκαλία στο 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου κατά το διδακτικό έτος 2002-3.

6.2.8

Μόνιμη διαδάσκουσα στο Γυμνάσιο Ασημίου κατά τα σχολικά έτη 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006.

7.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

7.1

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Υπουργείου Πολιτισμού-Εφορείας Σπηλαιολογίας «Ο κόσμος των σπηλαίων» με συγγραφή του 4ου τεύχους «Αρχαιολογία των σπηλαίων» (2000).

7.2

Εξ ολοκλήρου δημιουργία και παρουσίαση εκπαιδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD Rom) για την εκμάθηση της Ιστορίας με θέμα «Οδοιπορικό τέχνης: Από τη Μακεδονική Αναγέννηση στο Βυζάντιο έως και την Αναγέννηση στη Δύση» (Απρίλιος 2002).

7.3

Εισηγήτρια και διδάσκουσα στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Το παραμύθι ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης» που πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Ασημίου κατά το σχολικό έτος 2004-2005 με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις τέχνες της ζωγραφικής και της συγγραφής καθώς και τη μευταξύ τους αλληλεξάρτηση.