Εικόνες 3

Άσκηση 3

  

 

Οδηγίες (Χρήση Type Tool)

Αρχικά αποθηκεύστε τις εικόνες olives.jpg και tree.jpg στο φάκελό σας. Στόχος της άσκησης είναι η δημιουργία μιας ετικέτας για ελαιόλαδο. Για την ετικέτα δημιουργήστε μια καινούρια εικόνα με χρώμα παρασκηνίου λευκό και με διαστάσεις 400 x 600 pixels. Στο κάτω μέρος της ετικέτας επικολλήστε την εικόνα του δέντρου και στο πάνω γράψτε με μια μεγάλη γραμματοσειρά τις λέξεις "Olive Oil". Στη συνέχεια αντιγράψτε και επικολλήστε την εικόνα με τις ελιές πάνω ακριβώς από τα γράμματα. Με alt + mouse click στη γραμμή που χωρίζει το επίπεδο με τα γράμματα από αυτό με τις ελιές καταφέρνετε να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις σαν μάσκα για την εικόνα. Ένα ενδεικτικό αποτέλεσμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα