ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για να διαβάσετε τις εργασίες πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τον acrobat reader για τα αρχεία pdf

Ή το WinDjView για αρχεία DjVu 

Μαθηματικά και τέχνη: Εργασία που παρουσιάστηκε στο 19ο πανελλήνιο συνέδριο Μαθηματικής παιδείας που έγινε το φθινόπωρο του 2002 στην Κομοτηνή. Πρακτικά συνεδρίου Ε.Μ.Ε. 2002.

Δείτε την εργασία σε μορφή               ή σε μορφή 

Φράκταλς  και Γεωμετρική Τέχνη : Εργασίες που παρουσιάστηκαν στο 23ο πανελλήνιο συνέδριο Μαθηματικής παιδείας που έγινε το Νοέμβριο του 2006 στην Πάτρα. Πρακτικά συνεδρίου Ε.Μ.Ε. 2006.

Δείτε την εργασία για τα Φράκταλς  σε μορφή               ή σε μορφή            και την εργασία για την Γεωμετρική τέχνη σε μορφή             ή σε μορφή 

Κατεβάστε τα αρχεία Sketchpad v.4  για τα Φράκταλς και για την Γεωμετρική τέχνη

d

d

Κατεβάστε από εδώ τον acrobat reader και από εδώ τον WinDjView reader

Εργασίες  Άρθρα

Το πρόβλημα της γκαραζόπορτας: Μια δραστηριότητα σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας. Εργασία που παρουσιάστηκε στο 22ο πανελλήνιο συνέδριο Μαθηματικής παιδείας που έγινε το Νοέμβριο του 2005 στην Λαμία. Πρακτικά συνεδρίου Ε.Μ.Ε. 2005.

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε (Downloand)  το αρχείο Sketchpad σε έκδοση 4. Γκαραζόπορτα.

Και από εδώ τη εργασία  σε μορφή            ή σε μορφή