ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω συνδέσεις

Το Θεώρημα του Θαλή      Γυμνασίου Λυκείου    applet with C.a.R.

Το Θεώρημα του Θαλή στο Τρίγωνο     Γυμνασίου Λυκείου    applet with C.a.R.

Εγγεγραμμένος Κύκλος        Γυμνασίου Λυκείου    applet with C.a.R.

Επίκεντρη και Εγγεγραμμένη     Γυμνασίου Λυκείου    applet with Cinderella.

Πυθαγόρειο Θεώρημα         Γυμνασίου    applet with Cinderella

Εμβαδόν Παραλληλογράμμου     Γυμνασίου      applet with Cinderella

Γωνίες με πλευρές κάθετες      Λυκείου   applet with C.a.R.

Γωνία υπό χορδής και εφαπτομένης   Λυκείου    applet  with C.a.R.

Θεώρημα της Εσωτερικής Διχοτόμου   Λυκείου  applet with C.a.R.

Θεώρημα της Εξωτερικής Διχοτόμου   Λυκείου  applet with C.a.R.

Παραγεγραμμένος Κύκλος    Λυκείου  applet with C.a.R.

Τέμνουσες Κύκλου   Λυκείου    applet with C.a.R.

Γεωμετρία