ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σχετικές συνδέσεις

 

http://www.ypepth.gr/    Υπουργείο παιδείας

http://www.pi-schools.gr   Παιδαγωγικό ινστιτούτο

http://www.schoolexpress.com/

http://www.uidaho.edu/msac/math.html

http://www.geom.umn.edu/

http://www.infosociety.gr/infosoc/el-GR/ Ελληνικός κόμβος για την κοινωνία της πληροφορίας

http://www.bymath.com/studyguide/ari/ari_topics.html Αριθμητική για τα πρωτάκια. Ακέραιοι, προτεραιότητα των πράξεων, κλάσματα, ποσοστά, ...........

http://www.mcs.drexel.edu/~crorres/Archimedes/contents.html  This site is a virtual book about Archimedes, who is widely regarded as the greatest mathematician and scientist in antiquity. Here I have compiled knowledge about Archimedes’ inventions, the numerous fields of science and mathematics he created, discussions of many of his finished works—and my own research that extends and applies Archimedean principles to 21st century problems. I created this site in 1995, and it has been under continual development and expansion since then.

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Curves/Curves.html Κατάλογος με τις πιο σημαντικές καμπύλες

http://xahlee.org/PageTwo_dir/more.html Το site του σπουδαίου Μαθηματικού Xah Lee

http://odysseia.cti.gr/odysseas/greek/grworldedu.html

http://www.hms.gr/        Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

http://www.geom.umn.edu/apps/   Gallery of Interactive Geometry

http://www.ti.com/calc/docs/cabri.htm

http://www.cabri.com/   Ο ιστότοπος του Cabri

http://www.discoveryeducation.com/teachers/

http://www.bymath.com/studyguide/alg/alg_topics.html Άλγεβρα για την Δευτέρα και Τρίτη Τάξη.

http://www.bymath.com/studyguide/geo/geo_topics.html Γεωμετρία.

http://www.bymath.com/studyguide/tri/tri_topics.html Τριγωνομετρία.

http://www.bymath.com/studyguide/ana/ana_topics.html Αρχές της Ανάλυσης.

http://www.bymath.com/studyguide/fun/fun_topics.html Συναρτήσεις και γραφήματα.

http://www.bymath.com/studyguide/alg/pro/pro2/pro2.htm Αλγεβρικές εξισώσεις και συστήματα (Λύκειο)

http://www.bymath.com/testsexams/testsexams.html Τεστ

http://www.edsoft.com/

http://www.bymath.com/studyguide/ari/form1.htm Αριθμητική Ασκήσεις

http://www.bymath.com/solproblems/problems_topics.htm Προβλήματα για όλες τις τάξεις.

http://www.algebra.com/algebra/homework/quadratic/ Λύστε την εξίσωση δευτέρου βαθμού και ύστερα κάντε έλεγχο αν είναι σωστή, δείτε και την εξήγηση για την λύση.

http://www.algebra.com/algebra/homework/general/ Λύστε εξισώσεις, παραγοντοποιήστε παραστάσεις, απλοποιήστε παραστάσεις, δείτε γραφήματα μέσω του διαδικτύου.

http://www.algebra.com/algebra/homework/coordinate/ Λύστε εξισώσεις και συστήματα, αριθμητικά και γραφικά, Λύστε ανισώσεις και συστήματα αριθμητικά και γραφικά μέσω του διαδικτύου.

http://www.algebra.com/algebra/homework/word/ Αποθήκη προβλημάτων κατά κατηγορίες.

http://www.algebra.com/algebra/homework/conversion/ Μετατροπή μονάδων.

http://www.algebra.com/algebra/homework/ Για όσους δεν κουραστήκανε και θέλουν και άλλα.......

http://www.edhelper.com/polynomials.htm Δείτε εκατοντάδες ασκήσεις κάθε κατηγορίας (Άλγεβρα-Αλγεβρικά κλάσματα, Πολυώνυμα).

http://www.edhelper.com/arithmetic_to_algebra.htm Από την Αριθμητική στην Άλγεβρα.

http://www.edhelper.com/math_grade10.htm Φτιάξτε τα τεστ της αρεσκείας σας.

 

Επιστήμες

http://www.knowble.com/      Η χαρά της γνώσης μέσα από δικτυακά παιγνίδια

http://scitoys.com/cgi-bin/shop.cgi/page=contents.html Επιστημονικές κατασκευές, που μπορείτε να φτιάξετε με τα παιδιά σας

http://seawifs.gsfc.nasa.gov/SEAWIFS.html Ο παλμός της ζωής στον πλανήτη