Εορτολόγιο

<div style="width:150px;text-align:center;"><iframe src="/angela_1975/autosch/joomla15/http://eortologio.net/widget.php?color=C59C63&;color2=fff3e3&bgcolor=684C26&width=150&height=280"
width="150" height="280" scrolling=no marginwidth=0 marginheight=0 frameborder=0 border=0 style="border:0;margin:0;padding:0;"></iframe><a style="font-size:13px;color:#404040;text-decoration:none;text-shadow: 0px 1px 0px #F0F0F0" href="/angela_1975/autosch/joomla15/http://www.eortologio.net"; target="_blank">Εορτολόγιο</a>  </div>

Ρολόι