Να συμπληρώσεις τα κενά:

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
• Η εποχή του λίθου ονομάστηκε έτσι επειδή οι άνθρωποι έφτιαχναν τα πρώτα τους εργαλεία από .
• Στην παλαιολιθική εποχή οι άνθρωποι ζούσαν κυρίως σε . Στη νεολιθική εποχή οι άνθρωποι απέκτησαν μόνιμη κατοικία και δημιούργησαν τους πρώτους .
• Στην παλαιολιθική εποχή οι άνθρωποι μάζευαν και για να φάνε. Γι’ αυτό τους ονομάζουμε . Εκτός από το μάζεμα καρπών, οι παλαιολιθικοί άνθρωποι για να βρουν φαγητό.