Ερευνητικές Εργασίες 


Λύκειο Γαργαλιάνων
        σχ. έτος 2015-165-1
6       

Β΄Λυκείου:
  Α΄ Τετράμηνο
Παραδοσιακοί χοροί
Β΄Λυκείου: Β΄ Τετράμηνο Φυτά που συναντάμε σε έναν κήπο     

Λύκειο Αριστομένη
         σχ. έτος 2014-15

Α΄Λυκείου:  Ζώα που κυνηγούν οι άνθρωποι στον Αριστομένη
Β΄Λυκείου:  Αθλητισμός