ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ANNA PASCHALIDOU
                 

ΑΡΧΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 Ατομικά στοιχεία
 •  Ονοματεπώνυμο: Aννούλα Πασχαλίδου
 • Όνομα πατέρα: Κωνσταντίνος
 • Όνομα μητέρας: Παρθένα
 Σπουδές
 • Πτυχίο του τμήματος Γεωπονίας της Ανωτάτης Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών (κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (1984)

 • Πτυχίο παιδαγωγικής σχολής ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ της Θεσ/νίκης

 • Πτυχίο  ΑΤΕΙ Αρχιτεκτονικής Τοπίου Δράμας

 • M.Sc  στο πρόγραμμα σπουδών "Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 • Αγγλικά:FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH OF CAMBRIDGE UNIVERSITY

 • Γερμανικά: ZERTIFIKAT DEUTSCH ( GOETHE INSTITUT THESSALONIKI & ΚΠΓ-Β2)

 • Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Επιπέδου 1: Βεβαίωση πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών-ΥΠΕΠΘ-Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»Μέτρο 1.2 (02/02/2005)

 Επαγγελματική δραστηριότητα
 • Εκτιμήτρια ζημιών στις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις.(4 μήνες)

 • Γεωπόνος στην εταιρεία κατασκευής αρδευτικών συστημάτων ‘ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.’ στη Θεσ/νίκη.( 4 χρόνια)

 • Γεωπόνος στο Καπνολογικό Ινστιτούτο Ελλάδας στην Δράμα.( τρία χρόνια)

 • Δίδαξα στο ΙΕΚ Δράμας ,τμήμα Τεχνικών Θερμοκηπίου το μάθημα Εξοπλισμός Θερμοκηπίου.( 3 εξάμηνα )

 • 1991 έως σήμερα διδάσκω στη Μέση Εκπαίδευση
  ( Από το 1992-1997 δίδαξα το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ της Α΄ Τάξης του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.

 • Από το 1998-σήμερα διδάσκω το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ της Α΄ Τάξης
  του ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.

 • Από το 2006-2011 υποδιευθύντρια στο 4ο Γενικό Λύκειο Δράμας.

 • Από το 2011-έως σήμερα προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.

Επαγγελματική -υπηρεσιακή δραστηριότητα
 • Συμμετοχή στη συνάντηση εταίρων(13-19/03/2004), στη Silleda (Spain) για τον προγραμματισμό και αξιολόγηση προγράμματος ,στα πλαίσια του προγράμματος SOCRATES/COMENIUS -1 με συντονιστικό σχολείο το 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ και εταιρικά σχολεία από Ιταλία και Ισπανία.(2003-04) (υπεύθυνη προγράμματος) ,με θέμα «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-Γεωργική Τεχνολογική Παράδοση»

 • Συμμετοχή στη συνάντηση εταίρων (13-17/11/2004), στο Teramo (Italy) για τον προγραμματισμό και αξιολόγηση προγράμματος ,στα πλαίσια του προγράμματος SOCRATES/COMENIUS -1 με συντονιστικό σχολείο το 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ και εταιρικά σχολεία από Ιταλία , Ισπανία. και Πολωνία (2004-05) (υπεύθυνη προγράμματος) ,με θέμα «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΗ -Γεωργική Τεχνολογική Παράδοση»

 • Συμμετοχή στη συνάντηση εταίρων (28-31/03/2006), στην Kuznia Raciborska (Poland) για τον προγραμματισμό και αξιολόγηση προγράμματος ,στα πλαίσια του προγράμματος SOCRATES/COMENIUS -1 με συντονιστικό σχολείο το 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ και εταιρικά σχολεία από Ιταλία, Ισπανία. , Πολωνία και Τουρκία   (2005-06) (υπεύθυνη προγράμματος) ,με θέμα «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ -Γεωργική Τεχνολογική Παράδοση»

 • Εποπτεία ομαδικών και χιλιάδων ατομικών ερευνητικών εργασιών μαθητών στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος Τεχνολογία της Α΄τάξης Γενικού Λυκείου από το 1998 ως σήμερα (2ο -3Ο -4Ο ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ)

Εισηγήσεις-καινοτομίας
 • Δημιουργία της ιστοσελίδας του 4ο ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (2001-2006)

 • Δημιουργία ιστοσελίδας για το μάθημα Τεχνολογία της Α΄τάξης του Γενικού Λυκείου. (2001-)

 • Εισήγηση στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο - «Τα λάθη των μαθητών δείκτες αποτελεσματικότητας ή κλειδιά για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης» με τίτλο « Η ατομική Ερευνητική Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας και η αξιολόγησή της»,ΥΠΕΠΘ, Κέντρο Εκπαιδευτικής  Έρευνας, Θεσσαλονίκη 13-14 /12/2007

Ερευνητική-Επιστημονική δραστηριότητα
 • Έκδοση του λευκώματος φωτογραφιών με τίτλο «Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ της ΓΓΕΤ.(1995-96)

 • Δημιουργία CD με θέμα «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» στα πλαίσια του προγράμματος SOCRATES/COMENIUS -1 με συντονιστικό σχολείο το 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ και εταιρικά σχολεία από Ιταλία και Ισπανία.(2003-04)

 • Δημιουργία DVD με θέμα «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΗ» στα πλαίσια του προγράμματος SOCRATES/COMENIUS -1 με συντονιστικό σχολείο το 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ και εταιρικά σχολεία από Ιταλία,Πολωνία και Ισπανία.(2004-05)

 • Δημιουργία CD με θέμα «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» στα πλαίσια  προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ.(2004-05)

 • Δημιουργία DVD με θέμα «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» στα πλαίσια του προγράμματος SOCRATES/COMENIUS -1 με συντονιστικό σχολείο το 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ και εταιρικά σχολεία από Ιταλία,Πολωνία,Τουρκία και Ισπανία.(2005-06)

 • Δημιουργία CD με θέμα «Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ» στα πλαίσια προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ.(2005-06)

 • Δημιουργία CD με θέμα « ΟΡΓΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»
  στα πλαίσια  προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ.(2005-06)

Συγγραφικό έργο
 •  Συμμετοχή στην έκδοση βιβλίου με τίτλο «Ανθρώπινες συγκρούσεις» ,Εναλλακτικές μαθησιακές και διδακτικές προσεγγίσεις με βάση την εικαστική παρέμβαση των Μπάμπη Βενετόπουλου και Βάλια Σεμερτζίδη –Εφαρμογή σχεδίου δράσης στο 4ο Γενικό Λύκειο Δράμας.(ISBN 978-960-93-1779-5/27-01-2010)

Επιμορφώσεις
 • Σεμινάρια πληροφορικής.
 • Σεμινάρια τρόπου διδασκαλίας του μαθήματος Τεχνολογία της Α΄τάξης Ε.Λ
 • Σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Άλλα ενδιαφέροντα- δραστηριότητες

 

 • Καλές Τέχνες
 • Η/Υ
 • Φιλοζωία
 • Αθλητισμός
 • Λαογραφία -Παράδοση
 • Αρχαιολογία
 • Περιβάλλον 
 • Συλλογές
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής του Ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιοδικού "eκπ@ιδευτικός κύκλος"

 

 
ΑΡΧΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΗΠΟΣ & ΤΕΧΝΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

Copyright © 2001,Anna Pashalidou